Selasa, 14 Januari 2014


 Darah setampuk kurang pengalaman
Ibarat umur bertukar muda
Bentuk tema fungsi penyebaran
Bijak dikarang melipur lara
Hasil pinjaman tulisan Quran
Asimilasi berbeza budaya
Memuncul jawi karya warisan
Bahasa lama kian ditinggal lupa

fmy
 
;